14. 10. 2019  7:33 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia

Garant: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na hodnotenie negatívnych vplyvov na pracovníka z pohľadu vdychovania tuhých a kvapalných aerosólov. Po odbere reálnych vzoriek (pracovníkmi UIBE) budú tieto zanalyzované z pohľadu prvkového zloženia (pracovníkmi UVPT) metódou PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2017
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ