16. 10. 2019  5:17 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách.

Garant: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 354B409

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ