19. 8. 2019  8:09 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách.

Garant: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:54/2001
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0