May 24, 2019   1:44 p.m. Ela
Academic information system

Projects


Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov

Supervisor: Ing. Alica Bartošová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt bude zameraný na možnosti syntézy predovšetkým magnetických kompozitných nanomateriálov a štúdium možností ich využitia v nasledovných oblastiach: - Sorpcia mikrorias a ich účinný zber (pokračovanie doteraz realizovaných experimetov). - Štúdium sorpcie farbív na pripravené nanokompozity ako potenciálna možnosť čistenia odpadových vôd. - Možnosti štúdia využitia pripravených nanokompozitných materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2016
Project close date:31. 05. 2017
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Bartošová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ