20. 10. 2019  21:46 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov

Garant: Ing. Alica Pastierová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt bude zameraný na možnosti syntézy predovšetkým magnetických kompozitných nanomateriálov a štúdium možností ich využitia v nasledovných oblastiach: - Sorpcia mikrorias a ich účinný zber (pokračovanie doteraz realizovaných experimetov). - Štúdium sorpcie farbív na pripravené nanokompozity ako potenciálna možnosť čistenia odpadových vôd. - Možnosti štúdia využitia pripravených nanokompozitných materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2017
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ