17. 10. 2019  4:49 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania

Garant: Ing. Marián Drienovský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt bude zameraný na vytvorenie novej metódy výroby skúšobných vzoriek spájkovaných spojov. Skúšobné spoje sa budú vyrábať s využitím indukčného ohrevu, čo je jeden z energeticky najefektívnejších spôsobov ohrevu materiálu. Cieľom projektu je vytvoriť postup a technické zariadenia, pomocou ktorých, bude možné vytvárať spájkované spoje podľa vopred dohodnutých podmienok spájkovania.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marián Drienovský, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Špotákspoluriešiteľ