24. 10. 2019  4:40 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu prioritných pravidiel na stanovené ciele v procese rozvrhovania výroby

Garant: Ing. Miriam Iringová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozvrhovanie výrobných operácií je jedným z kľúčových problémov organizačnej činnosti podniku realizujúceho výrobný proces. Tvorba rozvrhov predstavuje dôležitý faktor, ktorý vplýva na efektívnosť celého procesu. Riešiť tento problém znamená nájsť najlepšie poradie úloh na zadaných výrobných zariadeniach, pričom je možné využiť rôzne metódy a techniky rozvrhovania. Navrhovaný vedecký projekt je zameraný na riešenie úloh rozvrhovania na základe využitia techniky dielenských prioritných pravidiel. Časová náročnosť a dynamické vyplývajúce z charakteru výroby či systému dodávky vstupných surovín vyžadujú využívať pri realizácii výrobného plánu softvérovú podporu. Účinným nástrojom, ako navrhovať a verifikovať plánovanú zmenu v technologických postupoch s minimálnymi nákladmi, je využitie počítačovej simulácie. Z daného dôvodu bude počítačová simulácia, ktorá predstavuje podporný nástroj plánovania a riadenia výroby a umožňuje predikciu procesu výroby, využitá aj v danom projekte.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0209/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Miriam Iringová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ