24. 6. 2019  12:50 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Odhrotovanie tvarovo členitých obrobkov plazmovým výbojom v elektrolyte.

Garant: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Technológia plazmového výboja v elektrolyte je neštandardná a v technickej praxi zatiaľ málo známa metóda,ktorá sa v súčasnosti využíva predovšetkým na úpravu kovových povrchov s cieľom zvýšiť ich koróznu odolnosť,zvýšiť úroveň lesku a znížiť hodnotu povrchovej drsnosti. Doterajšie skúsenosti s praktickým využitím tejto technológie ukazujú, že by mohol byť tento proces, vzhľadom na jeho unikátne vlastnosti, úspešne využitý aj na odhrotovanie ťažko prístupných hrán obrobených objektov. Existuje reálny predpoklad, že tento spôsob odhrotovania by mohol odstrániť mnohé nedostatky súčasných spôsobov. Predmetom projektu je základný výskum procesu plazmového výboja v elektrolyte so zameraním sa na komplexné posúdenie možností využitia tohto fyzikálneho procesu pri odstraňovaní ostrín. Globálnym cieľom predkladaného projektu je získať dostatočné teoretické aj praktické poznatky o procese tak, aby mohol byť tento technologický proces následne implementovaný vo výrobnej sfére.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0070/17
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ