16. 7. 2019  14:02 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v prostredí digitálneho podniku v koncepcii Industry 4.0

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v prostredí digitálneho podniku v koncepcii Industry 4.0".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 143T-109
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Marcela Bučányová, PhD.KSMM UVTE MTF+421 906 068 326T-141
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 132T-129
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.KVZS UVTE MTF+421 908 674 132T-129
Ing. Erika Hrušková, PhD.KVZS UVTE MTF+421 908 674 142T-110
Ing. Martina Kusá, PhD.KSMM UVTE MTF+421 906 068 326T-141
Ing. Miriam Matúšová, PhD.KSMM UVTE MTF+421 908 674 142T-110
Ing. Andrea Mudriková, PhD.KVZS UVTE MTF+421 908 674 132T-129
doc. Ing. František Pecháček, PhD.KSMM UVTE MTF [ukončené]
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 132T-129
Ing. Dávid TóthMTF D-VZAS den [roč 4]
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 129T-140
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.ext UVTE MTF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ