15. 10. 2019  21:24 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu teploty a doby kryogénneho spracovania na mikroštruktúru a vlastnosti CR-V nástrojovej ocele

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je zistiť optimálnu teplotu a dĺžku trvania kryogénneho spracovania s hlavným zámerom získať čo najlepšiu mikroštruktúru a komplex dôležitých vlastnosti Cr-V ledeburitických ocelí. Druhým objektom záujmu výskumu je stanovenie "okna zlepšených vlastností", čo znamená stanovenie kombinácie teplôt kryogénneho spracovania a popúšťania, kedy dochádza k súčasnému zlepšeniu pevnosti a húževnatosti ocelí. Ako experimentálny materiál bude použitá komerčne dostupná Cr-V ledeburitická oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou. V rámci projektu bude skúmaný vplyv dôležitých premenných procesu ako teplota a doba trvania kryogénneho spracovania a režimov popúšťania (pri zachovaní konštantných podmienok austenitizácie a kalenia) na také dôležité charakteristiky ako mikroštruktúra, tvrdosť, pevnosť pri trojbodovom ohybe, lomová húževnatosť a odolnosť proti opotrebeniu. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych techník, čo umožní dosiahnúť hlavný cieľ projektu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0264/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ