24. 1. 2020  2:18 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.UIAM MTF+421 906 068 425T02 4.110
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Tomáš Bezák, PhD.ext KAI UIAM MTF+421 906 068 417T02 4.106
Michal EliašSjF B-AMAM [ukončené]
Ing. Augustín Gese, CSc.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 425T02 4.110
Ing. Matúš GrambličkaMTF D-AAIP [ukončené]+421 906 068 428T02 4.123
Ing. Miriam Iringová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 411T02 4.121
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.UIAM MTF+421 906 068 415T02 4.103
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.UIAM MTF+421 906 068 417T02 4.106
Ing. Martin Neštický, PhD.ext UIAM MTF+421 906 068 411T02 4.121
Ing. Lukáš Špendla, PhD.UIAM MTF+421 906 068 417T02 4.106
Ing. Jaroslav ZnamenákMTF D-AAIP den [prerušené]+421 906 068 423T02 4.125

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ