26. 8. 2019  11:28 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika.

Garant: prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ekonómia a manažment (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:1/8274/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0