9. 12. 2019  8:30 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu.

Garant: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/8266/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0