25. 8. 2019  9:15 Ľudovít
Akademický informační systém

Projekty


Rádioaktívne materíály v inovačných jadrových palivových cykloch a po ukončení prevádzky jadrových zariadení.

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie vybraných fyzikálnych, materiálových a environmentálnych problémov jadrových palivových cyklov a zadnej časti jadrovej energetiky. Počítačovým modelovaním a simuláciami rôznymi výpočtovými kódmi s následným porovnaním s experimentálnymi výsledkami sa získajú nové poznatky o možnostiach transmutačných procesov v tlakovodných reaktoroch a vo vyvíjaných reaktoroch na báze fluoridových kvapalných solí, o miere zníženia ich dlhodobej rádiotoxicity po transmutácii, o rádioaktívnom toku materiálov a výpustí z vyraďovania vysokokontaminovaných a aktivovaných konštrukčných častí jadrových zariadení a z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie aj o nových výpočtových postupoch oceňovania rizík, vyplývajúcich z okamžitej a odloženej demontáže odstavených jadrových zariadení.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:1/3160/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0