16. 10. 2019  1:30 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód

Garant: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vybavenie vznikajúceho "Laboratória mechatronických systémov,experimentálnych meraní a diagnostických metód" chýbajúcimi meracími zariadeniami a vytvorenie súboru školiacich a testovacích modulov orientovaných na výučbu v pripravovaných predmetoch Mechatronické systémy, Modelovanie mechatronických systémov a Mechanika strojov a pohonov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:050STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ