21. 2. 2020  19:41 Eleonóra
Akademický informačný systém

Projekty


Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov

Garant: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.KTKP UVTE MTF+421 906 068 333T-115
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.KTKP UVTE MTF+421 915 761 406T-118
Ing. Martin Frnčík, PhD.MTF D-STAM [ukončené]T-125
Ing. Miroslav Košík, PhD.MTF D-STAM [ukončené]LLTv
Ing. Marcel Kuruc, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.MTF D-STAM [ukončené]LLTv
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.KTKP UVTE MTF, ext UMAT MTF+421 908 674 141T 111
Ing. Martin Necpal, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM
Ing. Róbert Sobota, PhD.KTKP UVTE MTF+421 906 068 361T-112
Ing. Vladimír Šimna, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.KTKP UVTE MTF+421 908 674 056T-125

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ