15. 10. 2019  4:34 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnosti

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie spoločného pracoviska z troch slovenských univerzít zameraného na celoživotné vzdelávanie odborníkov v oblasti integrovanej bezpečnosti. Hlavným prínosom projektu je uľahčenie uplatnenia čerstvých absolventov univerzít na trhu práce.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:030UMB-4/2017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ