19. 11. 2019  11:38 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Mechanické vlastnosti penových kompozitných materiálov.

Garant: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom toho projektu je zisťovanie mechanických vlastností penových kompozitných materiálov pri statickom a dynamickom zaťažovaní tak experimentálnymi ako aj numerickými metódami. Experimentálnymi metódami sa bude skúmať vplyv vypenenia uzatvorených profilov na životnosť konštrukčných prvkov. Pomocou metódy konečných prvkov a vlastnej metodiky vypracovať model pre odhad životnosti penových kompozitov. Vytvorenie materiálového modelu pre peny pri statickom namáhaní.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mechaniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3213/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0