26. 6. 2019  17:52 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na teoretické a experimentálne potvrdenie vytvorenia C-Au väzby v polyetyléne (PE) implantovanom iónmi zlata. Stabilita polyetylénových reťazcov s čiastočne substituovanými atómami vodíka atómami zlata je už potvrdená našimi predbežnými DFT výpočtami (teoretická skupina na ATRI MTF STU). Infračervené (IR) spektrá rôznych zlatom substituovaných PE reťazcov budú modelované pomocou DFT a použité na interpretáciu experimentálnych IR spektier vzoriek zlatom implantovaného polyetylénu pripravovaných a charakterizovaných v INS Vinca, Srbsko. Hlavné chemické a fyzikálne vlastnosti polymérov budú predpovedané metódami výpočtovej chémie.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:SK-SRB-2016-0002
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 03. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ