17. 10. 2019  12:11 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na teoretické a experimentálne potvrdenie vytvorenia C-Au väzby v polyetyléne (PE) implantovanom iónmi zlata. Stabilita polyetylénových reťazcov s čiastočne substituovanými atómami vodíka atómami zlata je už potvrdená našimi predbežnými DFT výpočtami (teoretická skupina na ATRI MTF STU). Infračervené (IR) spektrá rôznych zlatom substituovaných PE reťazcov budú modelované pomocou DFT a použité na interpretáciu experimentálnych IR spektier vzoriek zlatom implantovaného polyetylénu pripravovaných a charakterizovaných v INS Vinca, Srbsko. Hlavné chemické a fyzikálne vlastnosti polymérov budú predpovedané metódami výpočtovej chémie.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-SRB-2016-0002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ