19. 10. 2019  6:51 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov.

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Technologické pokroky umožnené objavmi v oblastiach senzorov a akčných členov, novými možnosťami výpočtovej a komunikačnej techniky a počítačových sietí dnes otvárajú široký priestor na aplikáciu nových, prípadne aj historických a sofistikovaných teoretických poznatkov v praxi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:1/3089/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0