24. 7. 2019  11:20 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov.

Garant: doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.ÚEF FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 127E307

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ