19. 10. 2019  12:02 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov.

Garant: doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum elektrofyzikálnych vlastností unipolárnych štruktúr MIS s tenkými hradlovými izolačnými vrstvami s vysokou permitivitou na báze kremíka. Modelovanie elektrónovej štruktúry kyslíkových a dusíkových porúch v kremíku, so zameraním na výskyt a pôsobenie elektricky aktívnych porúch v kremíkovom substráte. Skúmanie procesov kontaminácie pre vybrané technologické operácie pri zhotovovaní výkonových unipolárnych štruktúr na báze kremíka. Skúmanie radiačnej odolnosti štruktúr pre detektoryionizujúceho žiarenia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:1/3091/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0