24. 7. 2019  8:26 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEI+421 (2) 60 291 298C303

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ