19. 9. 2019  0:36 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Algoritmy a metódy číslicového spracovania signálov, procesy riadenia platformy konvergovaných sietí a NGN a nová generácia multimediálnych služieb a aplikácií.

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Architektúra konvergovaných sietí a NGN (Next Generation Network) je založená na integrácií rôznych typov sieťových platforiem (TDM a IP) a rôznych technológií (pevné, mobilné a satelitná). Táto nová generácia digitálnej sieťovewj architektúry ponúka nové prostredie a nové možnosti v oblasti vývoja, implementácie a procesov poskytovania multimediálnych služieb a aplikácií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/3094/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0