25. 1. 2020  8:19 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie zložitých systémov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozvoj moderných , netradičných a inteligentných metód adaptívneho a robustného riadenia zložitých systémov s využitím distribuovaných štruktúr riadiacích systémov. V adaptívnom riadení pôjde o rozvoj metód so zdokonaleným systémom učenia sa , robustifikácie algoritmov riadenia pri existencií neurčitostí v systéme. V robustnom riadení pôjde o rozpracovanie nových metód návrhu decentralizovaných regulátorov vo frekvenčnej a časovej oblastí so zameraním sa na priemyselné PID regulátory, sieťové regulačné obvody a hybridné systémy. V optimalizácií pôjde o rozvoj metód riadenia zložitých systémov a optimalizáciu procesu výroby pomocou programového systému Witness. Výsledky budú aplikovateľné v oblastí riadenia technologických procesov, v riadení dynamických režimov elektrizačnej sústavy a pod. Komplexnosť riadiacích systémov bude zabezpečená aj riešením úloh reálneho času v riadení zložitých technologických procesov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3841/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0