23. 10. 2019  7:34 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie zložitých systémov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Riadenie zložitých systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.ÚRK FEI+421 (2) 60 291 633D316

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ