Oct 24, 2019   6:07 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Projects


Control of Complex systems.

Supervisor: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na rozvoj moderných , netradičných a inteligentných metód adaptívneho a robustného riadenia zložitých systémov s využitím distribuovaných štruktúr riadiacích systémov. V adaptívnom riadení pôjde o rozvoj metód so zdokonaleným systémom učenia sa , robustifikácie algoritmov riadenia pri existencií neurčitostí v systéme. V robustnom riadení pôjde o rozpracovanie nových metód návrhu decentralizovaných regulátorov vo frekvenčnej a časovej oblastí so zameraním sa na priemyselné PID regulátory, sieťové regulačné obvody a hybridné systémy. V optimalizácií pôjde o rozvoj metód riadenia zložitých systémov a optimalizáciu procesu výroby pomocou programového systému Witness. Výsledky budú aplikovateľné v oblastí riadenia technologických procesov, v riadení dynamických režimov elektrizačnej sústavy a pod. Komplexnosť riadiacích systémov bude zabezpečená aj riešením úloh reálneho času v riadení zložitých technologických procesov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:1/3841/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0