18. 2. 2020  1:26 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Riadenie zložitých systémov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozvoj moderných , netradičných a inteligentných metód adaptívneho a robustného riadenia zložitých systémov s využitím distribuovaných štruktúr riadiacích systémov. V adaptívnom riadení pôjde o rozvoj metód so zdokonaleným systémom učenia sa , robustifikácie algoritmov riadenia pri existencií neurčitostí v systéme. V robustnom riadení pôjde o rozpracovanie nových metód návrhu decentralizovaných regulátorov vo frekvenčnej a časovej oblastí so zameraním sa na priemyselné PID regulátory, sieťové regulačné obvody a hybridné systémy. V optimalizácií pôjde o rozvoj metód riadenia zložitých systémov a optimalizáciu procesu výroby pomocou programového systému Witness. Výsledky budú aplikovateľné v oblastí riadenia technologických procesov, v riadení dynamických režimov elektrizačnej sústavy a pod. Komplexnosť riadiacích systémov bude zabezpečená aj riešením úloh reálneho času v riadení zložitých technologických procesov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/3841/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0