20. 6. 2019  7:27 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Magneto - štrukturálne procesy v materiáloch pripravených z amorfného do nano - a mikrokryštalického stavu.

Garant: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Amorfné a nanokryštalické zliatiny na báze hliníka budú analyzované z hľadiska modifikácie ich vlastností prímesnými prvkami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3189/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0