14. 10. 2019  15:55 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Prevádzka v konvergovaných telekomunikačných systémov a sieťach.

Garant: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je orientovaný na metódy smerovania prevádzky pri viacbodových spojeniach v telekomunikačných sieťach prostredníctvom smerovacích funkcií. Využité budú evolučné stochastické optimalizačné algoritmy. Projekt sa ďalej bude zaoberať preventívnymi mechanizmami manažmentu prevádzky ATM.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/3118/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0