18. 11. 2019  11:44 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov.

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je venovaný teórii návrhu riadiacich systémov viacosových pohybových systémov. Riešené budú modely systémov. Ďalej budú rozpracované sofistikované metódy návrhu systémov, vrátane návrhu senzorových systémov, algoritmov spracovania informácií, návrhu riadiacich a výkonových častí systému. Riešené budú inteligentné pohybové systémy na báze striedavých motorov s využitím nových metód v oblasti nelineárneho stavového riadenia a neuro-fuzzy štruktúr. Rozpracované bude použitie mutliagentových prístupov pri návrhu riadenia systémov. V oblasti robustného riadenia pohybových systémov rieši projekt špecifické otázky implementácie teórie systémov s premenlivou štruktúrou (VSS) na viac osové pohybové systémy. Aktuálne sú najmä nasledovné kľúčové etapy syntézy robustného riadenia MIMO systémov: návrh prepínacích funkcií, výber algoritmu riadenia a určenie metód potlačenia parazitných auto oscilácií. Riešenie bude sledovať aj problematiku implementácie navrhnutých algoritmov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikace projektu:1/3120/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0