24. 8. 2019  16:15 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí ako súčasť biometrických metód pre zvyšovanie bezpečnosti otvorenej spoločnosti.

Garant: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá metódami a algoritmami rozpoznávania obrazov ľudských tvárí. V kontexte biometrie má rozpoznávanie tvárí jednu z najdôležitejších úloh pre zvyšovanie bezpečnosti otvorenej spoločnosti. V projekte sa komplexne riešia súčasti biometrického systému využívajúceho ľudskú tvár. Rieši sa detekcia a lokalizácia tváre v obraze po jeho nasnímaní a jeho predspracovanie, segmentácia a filtrácia. Navrhujú sa tiež metódy na automatické nájdenie čŕt tváre. Veľký dôraz je kladený na extrakciu príznakov z predspracovaného obrazu a rieši sa tiež klasifikácia. Cieľom projektu je návrh nových metód a algoritmov, s využitím najnovších trendov v spracovaní signálov. Pri návrhu jednotlivých súčastí biometrického systému sa využívajú tak konvenčné metódy, ako aj efektívne nové metódy založené na modeloch neurónových sietí a waveletoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikace projektu:1/3117/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0