14. 10. 2019  12:42 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering

Garant: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 368T-120
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ