17. 6. 2019  11:28 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Computer Aided Design of automated systems for assembling

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:CIII-BG-0722-05-1617
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0