11. 8. 2020  17:34 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KVHK SvF+421 (2) 32 888 279
C 1209

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ