19. 1. 2020  5:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Kartografické modelovanie geoúdajov v prostredí GIS

Garant: doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Mapa je výsledok modelovania geoúdajov. Jej tvorba vychádza z aktuálnej priestorovej databázy. Nevyhnutným predpokladom je tvorba a aktualizácia priestorovej databázy vytvorenej v optimálnej štruktúre. Topologické a hierarchické modelovanie geoúdajov so zreteľom na kartografickú generalizáciu. Tvorba katalógu objektov nevyhnutného na kartografickú interpretáciu. Cieľom je vytvoriť odvetvový katalóg objektov tematických máp z vytvorenej priestorovej databázy. Všeobecný model tvorby tematických (odvetvových) máp.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mapovania a pozemkových úprav (SvF)
Identifikácia projektu:1/1032/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0