19. 1. 2020  2:54 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia šesťportového reflektometra

Garant: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Integrácia šesťportového reflektometra".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.ÚEF FEI+421 (2) 60 291 404E611, E507

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ