21. 11. 2019  6:09 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia šesťportového reflektometra

Garant: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši problémy integrácie šesťportového reflektometra pre potreby nasadenia v systémoch anténnych testerov a mikrovlnných vektorových analyzátorov obvodov
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:4/0017/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:09. 05. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0