22. 11. 2019  18:17 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Konštrukcie musia slúžiť počas svojej životnosti. Doplňujúcou podmienkou je prípad mimoriadnej udalosti, kedy nesmie prísť k veľkým materiálnym škodám a nesmie prísť k stratám na ľudských životoch. Tieto podmienky nútia výskumníkov sledovať post-kolapsové stavy konštrukcií. To si vyžaduje akceptovať nelineárne efekty v chovaní sa konštrukcií, použiť vhodné teoretické a výpočtové modely pre správny opis vlastností konštrukčných materiálov ako i používať geometricky nelineárnu teóriu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/2149/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0