14. 7. 2020  18:23 Kamil
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu spolupráce medzi slovenským , českým a srbským partnerom v oblasti prípravy a testovania fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium príčin zmien v štruktúre skiel. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom vakancií, nových zložiek a fáz, ktoré možno pozorovať rôznym spôsobom. V prípade uvedených látok sa štruktúrne zmeny môžu odraziť v pozorovateľnej zmene fyzikálnych vlastností (najmä optických a elektrických). Projekt umožní spolupracovať pri vyšetrovaní charakteru procesov prebiehajúcich v nekryštalických štruktúrach pomocou rôznych experimentálnych metodík založených na báze IR a UV-VIS spektrometrie, dielektrickej spektrometrie a termickej analýzy apod. Cieľom projektu je hľadanie možných korelácií medzi výsledkami uvedených metód a navrhovanie modelov pre opis rôznych procesov v nekryštalických štruktúrach.
Druh projektu:
APVV - Dunajská stratégia ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
DS-2016-0038
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ