18. 9. 2019  20:23 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie

Garant: prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Biomechanické modely lumbálnej časti chrbtice v statickom a dynamickom režime. Aplikácia MKP s využitím moderných zobrazovacích metód používaných v medicínskej praxi. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich koncentráciu napätí v medzistavcovej platničke a v stavci.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/2156/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0