19. 10. 2019  11:32 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME SvF+421 (2) 59 274 448A 230

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ