24. 8. 2019  16:11 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši problémy optimálneho návrhu a monitorovania nosných konštrukcií budov a mostov na Slovensku z hľadiska návrhu ich nosného systému odolného voči mimoriadnym návrhovým situáciám (seizmické účinky, výbuchy, nárazy vozidiel, náhla zmena konštrukčného systému, atď.). Samostatná časť projektu sa zaoberá problémami systémovej identifikácie stavu konštrukcií prostredníctvom dynamických experimentov. V ďalšej časti projektu je dôraz kladený na porovnanie zmien v návrhu nosných konštrukcií v súvislosti so zavádzaním európskych noriem. Bude vypracovaný ekonomický dopad používania EN noriem oproti súčasným normám pri návrhu dynamicky namáhaných konštrukcií predovšetkým pri mimoriadnych zaťažovacích kombináciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/2142/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0