19. 8. 2019  9:40 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši problémy optimálneho návrhu a monitorovania nosných konštrukcií budov a mostov na Slovensku z hľadiska návrhu ich nosného systému odolného voči mimoriadnym návrhovým situáciám (seizmické účinky, výbuchy, nárazy vozidiel, náhla zmena konštrukčného systému, atď.). Samostatná časť projektu sa zaoberá problémami systémovej identifikácie stavu konštrukcií prostredníctvom dynamických experimentov. V ďalšej časti projektu je dôraz kladený na porovnanie zmien v návrhu nosných konštrukcií v súvislosti so zavádzaním európskych noriem. Bude vypracovaný ekonomický dopad používania EN noriem oproti súčasným normám pri návrhu dynamicky namáhaných konštrukcií predovšetkým pri mimoriadnych zaťažovacích kombináciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/2142/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0