18. 9. 2019  19:41 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajine

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:2/0038/14
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0