11. 8. 2020  17:14 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
KVHK SvF+421 (2) 32 888 279C 1209

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ