11. 8. 2020  18:03 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho

Garant: prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD.
KMTI SvF [ukončené]
+421 (2) 32 888 682
blok C 8.posch., č.dv. 5

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ