20. 11. 2019  17:29 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho

Garant: prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum degradácie cementového kompozitu s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami agresívnymi roztokmi dusičnanu amónneho. Overovanie vplyvu zloženia vláknocementového kompozitu (druh cementu, prímes, prísada, dávka vlákna, vodný súčiniteľ), koncentrácie a času pôsobenia roztoku na fyzikálne vlastnosti, štruktúru a fázové zloženie kompozitu. Matematické zhodnotenioe procesov prebiehajúcich v zdegradovanom cementovm kompozite.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:1/2157/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0