21. 1. 2020  8:56 Vincent
Akademický informačný systém

Projekty


Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho

Garant: prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum degradácie cementového kompozitu s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami agresívnymi roztokmi dusičnanu amónneho. Overovanie vplyvu zloženia vláknocementového kompozitu (druh cementu, prímes, prísada, dávka vlákna, vodný súčiniteľ), koncentrácie a času pôsobenia roztoku na fyzikálne vlastnosti, štruktúru a fázové zloženie kompozitu. Matematické zhodnotenioe procesov prebiehajúcich v zdegradovanom cementovm kompozite.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:1/2157/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0